otwórz widżet facebooka

XXXVI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

Dodano 19 stycznia 2017, wpis archiwalny

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XXXVI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.                                                                                                                                                                                                   2 a. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego

     2 b. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju.

     2 c. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

     2 d. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.

  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Wnioski i oświadczenia radnych.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Komunikaty.
  5. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:  http://api.esesja.pl/posiedzenie7/9671

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

×