otwórz widżet facebooka

Z wizytą u stażystów z ZSP nr 1 w Jarocinie

Dodano 15 marca 2023, wpis archiwalny Z wizytą u stażystów z ZSP nr 1 w Jarocinie

Z wizytą u naszych stażystów z Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 Jarocin, którzy realizują projekt dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy dla szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Jarocińskiego: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie oraz Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach. 
W wyniku realizacji projektu zorganizowano staże zawodowe dla 11 uczniów z klasy o profilu technik grafiki i poligrafii cyfrowej w wymiarze 150h. Każdy stażysta został wyposażony w odzież roboczą, a pracodawcy otrzymali materiały zużywalne niezbędne do realizacji programu stażu. Po wypracowanym okresie, uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 2.000,00 zł.
Jest to nieocenione wsparcie dla młodzieży, która poprzez uczestnictwo w stażach może podnieść swoje kompetencje, a tym samym lepiej przygotować się do pracy w zawodzie.

logotypy

×