otwórz widżet facebooka

Za zmianą granic powiatu

Dodano 05 marca 2012, wpis archiwalny

Powiat jarociński jest zarządcą drogi powiatowej nr 4192P relacji Kotlin – Sucha. 800 mb tej drogi przebiega przez teren powiatu pleszewskiego, co utrudnia zarządzanie i związane z tym dokonywanie remontów – informuje Przemysław Musielak, członek Zarządu Powiatu w Jarocinie. By ustanowić jednolitego zarządcę drogi konieczna stała się zmiana granic administracyjnych powiatów jarocińskiego i pleszewskiego – dodaje P. Musielak.

Problem zarządzania drogą zostanie rozwiązany, gdy Powiat Jarociński przejmie fragment drogi  będący częścią Powiatu Pleszewskiego - Gmina Czermin (grunty o powierzchni 7,69 ha). W zamian, Powiat Jarociński zamierza przekazać grunty leśne o powierzchni 6,03 ha, położone na terenie gminy Żerków - obręb Sierszew. Ta zamiana ułatwi nam  zarządzanie drogą, co przyczyni się do poprawy jej stanu technicznego, a tym samym polepszenia komfortu jazdy i poprawy bezpieczeństwa użytkowników – argumentuje członek Zarządu Powiatu w Jarocinie.

Chcąc poznać opinie i uwagi mieszkańców w sprawie planowanych zmian przeprowadzono konsultacje społeczne. W spotkaniu, które odbyło się 28 lutego na sali wiejskiej w Sierszewie uczestniczyli mieszkańcy miasta i gminy Żerków oraz ze strony samorządu powiatu: starosta Mikołaj Szymczak, Przemysław Musielak - członek Zarządu Powiatu w Jarocinie i geodeta powiatowy – Krzysztof Sobczak. Uczestnicy konsultacji jednogłośnie opowiedzieli za zmianą granic administracyjnych powiatu.

×