otwórz widżet facebooka

Zamówienia

Aplikacja i.Wniosek to narzędzie służące do zawierania umów sprzedaży map poprzez Internet między Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a zainteresowanym kupnem Interesantem. Narzędzie to ma za zadanie umożliwić wskazanie obszaru zamówienia, wypełnienie informacji niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży, realizację opłaty i przesłanie na wskazany adres e-mail wydruku elektronicznego zamawianych map ewidencyjnych z terenu powiatu jarocińskiego w postaci pliku PDF wraz z Dokumentem sprzedaży.

×