otwórz widżet facebooka

Zapraszamy na spotkanie z folklorem

Dodano 25 czerwca 2007, wpis archiwalny

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne

weszły już na stałe do kalendarza imprez kulturalnych Ziemi Jarocińskiej. W tym roku uczestnicy spotkań wystąpią także w Śliwnikach koło Nowych Skalmierzyc. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne stały się świętem folkloru odbywającym się co roku, w pierwszych dwóch latach na początku maja, obecnie na przełomie czerwca i lipca.

Organizatorzy Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych wytyczyli sobie następujące cele:
- popularyzacja folkloru, w szczególności tanecznego
- prezentacja dorobku artystycznego uczestniczących zespołów
- umożliwienie nawiązania oraz rozwijania kontaktów między dziećmi i młodzieżą z różnych krajów
- interkulturowa współpraca dzieci i młodzieży w ramach jednoczącej się Europy
- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z młodymi ludźmi z zespołów folklorystycznych
- rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką
- stworzenie możliwości kontaktu Polonii z ojczyzną

W dotychczasowych edycjach naszych spotkań z folklorem wzięło udział 45 zespołów z kraju i z 17 innych państw. Gościliśmy już zespoły folklorystyczne z: Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Grecji, Włoch, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Mołdowy, Gruzji. W tym roku do tego grona państw dołączają Słowenia, Serbia i Rosja.

UCZESTNICY X MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ FOLKLORYSTYCZNYCH
JAROCIN - ŚLIWNIKI 2007

Zespół Folklorystyczny „KARADZIČ” – Loznica (Serbia).
Zespół Folklorystyczny „STARY TRG OB. KOLPI” – Črnomelj (Słowenia).
Zespół Pieśni Narodowej „ROSTÓW” – Rostów (Rosja).
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „PRVOSIENKA” – Bańska Bystrzyca (Słowacja).
Zespoł Regionalny „GROJCOWIANIE” – Żywiec (Polska).
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „BAZUNY” – Żukowo (Polska).
Zespół Tańca Ludowego „CYBINKA-GRODZISK” – Grodzisk Wlkp. (Polska).
Zespół Pieśni i Tańca „KĘBŁOWO” – Kębłowo (Polska).
Zespół Folklorystyczny „SNUTKI” – Potarzyca (Polska).
Zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca „NOSKOWIACY” – Nosków (Polska).
Zespół Śpiewaczy „CIŚWICZANIE” – Jarocin (Polska).
Zespół Folklorystyczny „GOLINIACY” – Golina (Polska).
Zespół Śpiewaczy „POTARZYCZANKI” – Potarzyca (Polska).
Zespół Śpiewaczy „DĄBROWIANKI” – Dąbrowa (Polska).


Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

powstało w 1996 r. Jego członkami są w olbrzymiej większości, rodzice młodych tancerzy występujących w Zespole Folklorystycznym „Snutki”. W związku z tym, jednym z głównych zadań, jakie wytyczyło sobie stowarzyszenie, jest udzielanie wszechstronnej pomocy materialnej i organizacyjnej „Snutkom”. Pomoc ta polega m.in. na organizowaniu obozów szkoleniowo-wypoczynkowych oraz wyjazdów zagranicznych dla zespołu, zakupie strojów czy też zapraszaniu na konsultacje choreografów specjalizujących się w tańcach określonego regionu.

            SMKL zajmuje się także kultywowaniem tradycji ludowych, wspieraniem rozwoju folkloru tanecznego oraz organizowaniem imprez kulturalnych. Przejawem tej formy działalności jest organizowanie, od 1998 r., Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, a od 2004 roku także Powiatowego Przeglądu Kultury Ludowej. W 2007 r. stowarzyszenie podjęło kolejną inicjatywę – zorganizowało I Gminny Przegląd Szkolnych Grup Tańca Ludowego. SMKL realizuje także w ramach ochrony dziedzictwa narodowego ścieżki dydaktyczne w placówkach oświatowych Ziemi Jarocińskiej oraz organizuje kursy dla nauczycieli poświęcone tej tematyce.

            Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej pragnie w tym miejscu wyrazić zadowolenie ze zwiększającego się z roku na rok poparcia, jakiego w organizacji Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych udzielają Samorząd Mieszkańców Wsi Potarzyca oraz władze samorządowe gminy, powiatu i województwa. W realizację spotkań z folklorem zaangażowane są także jednostki kulturalne, takie jak: Jarociński Ośrodek Kultury i Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

            W kwestii zakwaterowania uczestników pomocą służą stowarzyszenia: Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Stowarzyszenie „Rodzina – Szkoła – Gmina” w Roszkowie oraz Szkoła Podstawowa w Żerkowie.

            W tym roku SMKL wprowadziło do programu festiwalu degustację „swojskiego jadła”. Pomocy w przygotowaniu posiłków udzieliły wszystkie zespoły folklorystyczne działające na Ziemi Jarocińskiej, przede wszystkim „Ciświczanie” ale także „Potarzyczanki”, „Dąbrowianki”, „Goliniacy” i „Noskowiacy”.

×