BIP
« powrót 08 stycznia 2015

Konferencja inaugurująca projekt

Konferencja inaugurująca projekt photo

1 października 2014r. o godz. 11.00 w Kotlinie rozpoczęła się konferencja inaugurująca projekt Termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.

Organizatorem konferencji było jarocińskie starostwo, a jej uczestnicy poznali założenia związane
z termomodernizcją obiektu, odwiedzając także teren inwestycji.

Konferencja zorganizowana została w kotlińskim Domu Kultury. Gospodarz spotkania, starosta jarociński Mikołaj Szymczak zapoznał zebranych z ideą przebudowy obiektu w Kotlinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Podczas konferencji rozwiązania termomodernizacyjne w DPS w Kotlinie przedstawił Zbigniew Grabarkiewicz - autor audytu efektywności ekologicznej. Uczestnicy konferencji mogli także zobaczyć teren inwestycji oraz postępy wykonanych prac.

Termomodernizacja budynku jest możliwa dzięki pozyskaniu środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Konferencja stanowiła jeden z elementów promocji projektu. Konferencja była okazją do przekazania informacji dotyczących inwestycji przedstawicielom lokalnych mediów.

 

Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”

Dofinansowana ze  środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”« powrót Drukuj