Zabytki

Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury (II nabór)

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

(II nabór)

Termin składania wniosków do 21.07.2020 r.

Szczegóły


 

Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury w 2020 r.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Szczegóły 


 

Uchwała nr XIV/116/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2019"

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/6339/


 Uchwała Nr XLV/291/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

https://www.bip.powiat-jarocinski.pl/plik,3488,uchwala-nr-xlv-291-17-rady-powiatu-jarocinskiego-z-dnia-4-sierpnia-2017-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow.pdf


 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - rejestr zabytków

http://poznan.wuoz.gov.pl/rejestr-zabytkow

informacja o dotacjach http://poznan.wuoz.gov.pl/dotacje


Wyszukiwarka zabytków znajdujących się na terenie powiatu jarocińskiego


 Perełki architektoniczne powiatu jarocińskiego


 

Samorząd Województwa Wielkopolskiegoinformacja o ogłoszonych konkursach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego


 

×