« powrót 27 czerwca 2020

Kolejne dofinansowanie!

Kolejne dofinansowanie! photo

Powiat Jarociński pozyskał dofinansowanie w wys. 35 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia związanego z edukacją ekologiczną pn:. „I Powiatowy Piknik Ekologiczny pt. „Z Ekologią na Ty”.

Projekt znalazł się na 2 miejscu listy wniosków na przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną spełniających warunki do dofinansowania.

Głównym celem projektu jest przede wszystkim edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
z terenu powiatu jarocińskiego w zakresie promowania działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza oraz podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.  Podczas projektu wykształcona zostanie u uczestników postawa szacunku do przyrody ożywionej
i nieożywionej, zwiększona zostanie odpowiedzialność za jej stan, nastąpi zmiana nawyków, uwrażliwienie uczniów na przyrodę, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
i ekologicznych uczniów poprzez przeprowadzenie konkursów oraz quizu o tematyce ekologicznej.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną m.in. na zorganizowanie 4 konkursów ekologicznych

1.   Konkurs pt.: „Oswajamy OZE”.

2.   Konkurs pt.: „Śmieciom – STOP!” DLA LASU. DLA LUDZI. ŚMIECIOM STOP

3.   Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Moje EcoMiasto za 20 lat”.

4.   Konkurs na najładniejszą piosenkę o tematyce ekologicznej.

oraz quizu z wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu jarocińskiego, do udziału których już dziś zachęcamy.

 

Rozstrzygnięcie konkursów oraz przeprowadzenie quizu nastąpi podczas „I Powiatowego Pikniku Ekologicznego pt:. „Z Ekologią na Ty”.

Projekt z pewnością zapewni  mnóstwo pozytywnych emocji i dobrej zabawy połączonej z edukacją ekologiczną.

 

O każdym planowanym wydarzeniu w ramach projektu będziemy informować poprzez rozpowszechnienie plakatów, informacji w prasie lokalnej, umieszczenie informacji na naszej stronie internetowej.

« powrót Drukuj

Czytaj również: