« powrót

LXI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

2018-07-16

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję LXI SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 16 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu jarocińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jarociński, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LIX/392/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Komunikaty.
 11. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/21886

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            

                                                                                                            Jan Szczerbań

« powrót Drukuj

Czytaj również: