BIP
« powrót 12 maja 2017

PAGED starosta trzyma rękę na pulsie

PAGED  starosta trzyma rękę na pulsie photo

Starosta Teodor Grobelny otrzymał informację z Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie dalszych działań Urzędu Pracy dotyczących zwalnianych pracowników firmy „PAGED”. „Jak poinformował mnie pan Fengler, (dyrektor PUP w Jarocinie), zajmujący się sprawą PAGED-u pracownicy Urzędu są już po spotkaniu z Zarządem tej firmy meblarskiej, na którym ustalono m.in. kwestie warunków zwolnień. Część pracowników zgodziła się na ugodę i po otrzymaniu odprawy z firmy Paged – odejdą z tej firmy w ramach zawartego porozumienia” – stwierdza T. Grobelny.

Firma PAGED MEBLE S.A. dostarczyła do tutejszego Urzędu Pracy kwestionariusz analityczny zwolnień grupowych pomocny przy dalszych działaniach Urzędu Pracy, a dotyczących zwalnianych pracowników PAGED-u. Z kwestionariusza wynika, że zwolnieniami zostanie objętych 199 pracowników, czyli cały zakład Jarocin. Wypowiedzenia umów o pracę dokonywane będą w okresie od 15 maja do 31 maja 2017r. Wypowiedzenia w tym okresie wręczone zostaną 186 pracownikom z tego 130 osób podpisało wyżej wzmiankowane porozumienia, z terminem do 31.05.2017r. Dodatkowo 56 osób otrzyma wypowiedzenia, których termin upływa 31 sierpnia br.; a pozostałe 13 wypowiedzeń będzie miało termin do 31 października br. „Wiem, że PUP w Jarocinie pozostaje w ciągłym kontakcie z Zarządem firmy PAGED i wszystkie dane z firmy ws zwolnień są na bieżąco uzupełniane i korygowane” – kontynuuje Starosta T. Grobelny – „Z otrzymanych informacji wiem również, że w dniu wczorajszym (9 maja) w siedzibie PUP w Jarocinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Firmy PAGED MEBLE S.A.  Na spotkaniu ustalono dalsze wspólne działania związane z pomocą zwalnianym pracownikom”.

Poza tym PUP w Jarocinie przesłał do Firmy PAGED pisemną informację o możliwości skorzystania przez pracowników objętych zwolnieniami z pomocy doradców zawodowych. Ta pomoc zwalnianym pracownikom może być udzielona zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej w siedzibie Urzędu Pracy lub telefonicznie. Te informacje Zarząd PAGED-u miał przekazać zwalnianym pracownikom. Powiatowy Urząd Pracy jest w stałym kontakcie z Firmą PAGED MEBLE S.A. i na bieżąco wypracowuje działania określające zakres i formę pomocy zwalnianym pracownikom.  

„Większość pracowników Pagedu, z otrzymanych przeze mnie najświeższych informacji z Urzędu Pracy, posiada duże doświadczenie i jest wykwalifikowana do pracy w branży meblarskiej. Jak zapewniał mnie dyrektor PUP na lokalnym rynku istnieje duże zapotrzebowanie na fachowców z tej dziedziny. Dlatego jestem przekonany, że pracownicy likwidowanej firmy PAGED MEBLE nie powinni mieć problemu ze znalezieniem nowej pracy w branży. Tym bardziej, że dyrektor Fengler informował mnie również, że już kilka okolicznych zakładów meblarskich zwróciło się do PUP o umożliwienie kontaktu ze zwalnianymi pracownikami Pagedu. Ja natomiast podtrzymuję moje zobowiązanie i nadal będę monitorował sytuację związana z likwidacją tego zakładu. Zobligowałem też dyrektora Urzędu Pracy do bieżącego informowania mnie o sytuacji na lokalnym rynku pracy.” – dodaje na zakończenie  Starosta.


« powrót Drukuj

Czytaj również: