« powrót 29 marca 2019

SZANSA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

SZANSA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH photo

Został uruchamiamy kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO Priorytetu 5 - Wsparcie doraźne! Działania skierowane są do organizacji potrzebujących wsparcia doraźnego oraz planujących udział w wydarzeniach z życia publicznego.

Organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie na:

1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych)–„POMOC DORAŹNA”

2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE”

Najważniejsze informacje:

·   dotacje do 10 000 zł,

·   nabór ciągły wniosków do wyczerpania środków,

·   dostępne środki 1 800 000 zł,

·   zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 2019 r.,

·   wnioski należy składać przez System Obsługi Dotacji,

·   brak wymogu wkładu własnego.  

Szczegóły znajdują się na stronie: 

https://niw.gov.pl/wsparcie-dorazne-dla-organizacji-pozarzadowych-startuje-priorytet-5-proo/

Najczęściej zadawane pytania:

https://www.niw.gov.pl/proo-priorytet-5-faq-najczesciej-zadawane-pytania/

Formularze PDF - w zał.

Pliki do pobrania:

« powrót Drukuj

Czytaj również: