BIP
« powrót 05 lipca 2017

Nagrodą dla uczennic - indeksy

Nagrodą dla uczennic - indeksy photo

W trzeciej edycji Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych wzięły udział: Roksana Adamczyk, Agata Koster i Patrycja Golińska - uczennice drugiej klasy technikum ekonomicznego w Jarocinie oraz ich opiekunka p. Małgorzata Ginter. Uczennice ZSP nr 1 w zajęły w swojej kategorii II miejsce. Nagrodą dla nich są indeksy na dwie uczelnie: Politechnikę Białostocką (na wszystkie kierunki studiów) oraz na Uniwersytet Białostocki (Wydział Ekonomii, Wydział Informatyki i Ekonometrii, a także na Wydział Matematyki).

Uczennice w ramach konkursu oceniały sytuację gospodarczą Polski w latach 1950-2016. Laureatki zaprezentowały wyniki swoich badań w języku polskim i angielskim. Organizatorem konkursu był Międzynarodowy Instytut Statystyczny, który jest agendą ONZ, której członkami są urzędy statystyczne większości państw świata; siedzibą Instytutu jest Haga. Patronat honorowy nad konkursem objęła m.in. p. Barbara Kudrycka, Minister Edukacji Narodowej.

« powrót Drukuj

Czytaj również: