« powrót 25 września 2017

Planowane remonty dróg

Planowane remonty dróg photo

Powiat Jarociński wystąpił z wnioskami o dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, dwóch zadań dotyczących przebudowy dróg na terenie powiatu jarocińskiego.

Golina-Zakrzew. Jedno z przedsięwzięć dotyczy zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina – Zakrzew polegającego na przebudowie odcinka drogi o długości blisko 4 km. Ze względu na zły stan techniczny, a także na brak wystarczającej infrastruktury służącej bezpieczeństwu użytkowników ruchu, szczególnie pieszych i rowerzystów – wypracowano rozwiązania polegające m.in. na poszerzeniu całej drogi do szerokości 6,0 m, wykonaniu nowej nawierzchni, budowie ścieżki rowerowej na długości całego przebudowywanego odcinka drogi, przebudowie skrzyżowań i powstaniu przejść dla pieszych. Szacunkowy koszt przebudowy drogi na odcinku Golina – Zakrzew wg kosztorysu to prawie 7 mln złotych. 

Chodniki. Ponadto w Golinie i Zakrzewie powstaną chodniki. W Golinie uwzględniono dodatkowo rozwiązania specjalne m.in. budowę wyniesionego przejścia dla pieszych oraz wysp dzielących przejście dla pieszych – tzw. azyl.

Dobieszczyzna-Parzew. "Kolejne zadanie pod nazwa Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna – Sucha – Parzew obejmować będzie przebudowę blisko 6 km odcinka drogi. Planowane zadanie będzie polegać m.in. na poszerzeniu drogi do szerokości 6,0 m; wykonaniu nowej nawierzchni, budowie na części odcinka ścieżki rowerowej i chodników, przebudowanie skrzyżowań, w tym także wykonanie skrzyżowania w Dobieszczyźnie". - informuje Wicestarosta Mirosław Drzazga. 

Uwzględniono również rozwiązania specjalne m.in. wyniesione przejście dla pieszych oraz zastosowanie linii wibracyjnych. Planowana przebudowa stanowi kontynuację realizowanej obecnie inwestycji - przebudowy drogi powiatowej na odcinku od Żerkowa przez Kamień do Dobieszczyzny. Koszt przebudowy tej drogi powiatowej na odcinku Dobieszczyzna- Sucha – Parzew, to blisko 10 mln złotych.

Poprawa bezpieczeństwa. Wszystkie te rozwiązania mają na celu poprawę bezpieczeństwa, a także podniesienie parametrów użytkowych dróg, upłynnienie ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu. Powiat Jarociński stara się o pozyskanie środków na te remonty z PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 – 2017. Kwota dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia może osiągnąć maksymalnie           kwotę 3 mln złotych.

Plany na rok przyszły. Pod koniec listopada zostaną ogłoszone przez Wojewodę Wielkopolskiego ostateczne listy rankingowe. Jeśli Powiat Jarociński otrzyma dofinansowanie - realizacja przedsięwzięć będzie możliwa w 2018 roku. 

Razem z gminami. "Natomiast z własnych środków przy współudziale finansowym gmin Jaraczewo i Kotlin planujemy realizację zadań drogowych dotyczących przebudowy drogi powiatowej Góra – Nosków oraz przebudowę mostu w Magnuszewicach. Szacunkowy, łączny koszt przebudowy powyższych dróg to blisko 9 mln złotych". - dodaje M.Drzazga.

« powrót Drukuj

Czytaj również: