« powrót 18 maja 2018

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady w maju 2018 roku

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady w maju 2018 roku

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena aktualnego stanu parków podworskich zagospodarowywanych przez instytucje powiatowe.

2.    Informacja o wypadkach przy pracy w rolnictwie w roku 2017 i 2018.

3.    Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja o działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej za 2017 rok i do końca kwietnia 2018 r.
  2. Działalności i realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz zapoznanie się z sytuacją na rynku pracy.
  3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja o realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie oraz przez Zespół Szkół Specjalnych.
  2. Sprawy bieżące.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
w dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie
    w 2017 roku i w I kwartale 2018 r.
  1. Sprawy bieżące.
  1. Objazd dróg.
« powrót Drukuj

Czytaj również: