BIP
« powrót 08 września 2017

XLIVII Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Jarocińskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLVII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 11 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLVII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 11 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:
 
 
 
Otwarcie obrad sesji.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Szubianki.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wnioski i oświadczenia radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Komunikaty.
Zakończenie obrad.
 
 
Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:http://api.esesja.pl/posiedzenie8/13703
 
 
 
                                                                                    Przewodniczący
 
                                                                                      Rady Powiatu
 
                                                                                        
 
                                                                                     Jan Szczerbań
« powrót Drukuj

Czytaj również: