otwórz widżet facebooka

A - KD - Referat Komunikacji i Dróg

 


 

 Nowe zdjęcia na prawa jazdy!

W dniu 25 lutego 2016r., opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w którym określono warunki jakim ma odpowiadać zdjęcie umieszczone na prawach jazdy.  Ma to być  kolorowa fotografia o wymiarach 35x45mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia nie powinna być starsza niż 6 miesięcy.

Nowe przepisy dotyczące wymogów dla zdjęć na prawo jazdy obowiązują od 25 lutego 2016 r. Od tego dnia w  Referacie Komunikacji przyjmowane będą wnioski  tylko z prawidłowymi fotografiami.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. (Dz. U. poz. 231).

 


SPRAWY DOTYCZĄCE DRÓG POWIATOWYCH 

 


Mapa sieci drogowej

×