otwórz widżet facebooka

Wydziały

STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin

WYDZIAŁY, REFERATY:

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - INWESTYCYJNY - A

 • REFERAT ORGANIZACYJNY I BEZPIECZEŃSTWA/ OB
  Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin

 • REFERAT KOMUNIKACJI I DRÓG - KD
  • Komunikacja i Transport / ul. Zaciszna 2a, 63-200 Jarocin
  • Drogi/ Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin
 • REFERAT BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA - BS
  Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin

 •  REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI - ZPI
  Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin

WYDZIAŁ FINANSÓW - F
Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - GGN
ul. Kościuszki 10, 63-200 Jarocin 

 • Referat Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - GGN-KGN
  ul. Kościuszki 10, 63-200 Jarocin
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej/ GGN-ODGK
  ul. Kościuszki 10, 63-200 Jarocin

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH - O
Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin

Poza wydziałami w Starostwie funkcjonują/ Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin: 

 • Biuro Rady – BR
 • Biuro ds. Informatyki – I
 • Biuro Radców Prawnych – BP
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów – PRK
 • Biuro Promocji – PR
 • Biuro ds. Kontroli – KF
 • Geodeta Powiatowy – GP
 • Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych – OIN
 • Inspektor Ochrony Danych – IOD

 

Pliki do pobrania

×