Zasłużeni dla powiatu

NAGRODA

„ZA ZASŁUGI DLA POWIATU JAROCIŃSKIEGO”


Do końca grudnia każdego roku można zgłaszać kandydatów do nagrody „Za zasługi dla Powiatu Jarocińskiego”. Zaszczytne, honorowe wyróżnienie przyznawane jest w pięciu kategoriach:

- gospodarka;
- oświata, kultura i sport;
- działalność społeczna;
- młody talent;
- rolnictwo.

Pretendować do nagrody mogą osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe, a także jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej pod warunkiem, że całokształt ich działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczynił się do rozwoju i promocji Powiatu Jarocińskiego.

W dziedzinie gospodarki docenione jest kreatywne, konsekwentne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu.

W kategorii „Oświata, kultura i sport” wyróżnienie można otrzymać za całokształt działalności lub konkretne przedsięwzięcie mające wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu.

Statuetka w obszarze działalności społecznej przyznawana jest na podstawie osiągnięć, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

Młody talent to nagroda dla osób fizycznych w wieku do 25 lat, które wyróżniają się na niwie naukowej, sportowej, kulturalnej i społecznej, przyczyniając się tym samym do promocji powiatu.

W kategorii „Rolnictwo” o statuetkę mogą ubiegać się zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje i instytucje przyczyniające się do rozwoju rolnictwa na terenie Powiatu.

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarocinie do 31 grudnia.

Pliki do pobrania

×