otwórz widżet facebooka

Za Rok 2015

Nagroda starosty jarocińskiego przyznawana była dotychczas w czterech kategoriach: Młody Talent, Działalność Społeczna, Oświata, Kultura i Sport oraz Gospodarka. Od tego roku, na wniosek radnego Karola Matuszaka nagroda przyznawana jest także w kategorii Rolnictwo. Trudnego wyboru laureatów pomagała dokonać staroście kapituła, w skład której weszli: Mariusz Stolecki – przewodniczący komisji oświaty i kultury w Radzie Powiatu Jarocińskiego (przewodniczący kapituły), Tomasz Kosiński – przewodniczący Rady Gminy w Kotlinie, Łukasz Stachowiak – trener piłki nożnej, Jacek Dutkiewicz – Straszy Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

Za 2015 rok nagrody przyznano: 

  • w kategorii Młody Talent statuetkę otrzymała Grupa Royal Team z Żerkowa. Grupę doceniono za niepowtarzalny styl, który zachęca dzieci i młodzież do uprawiania sportu.
  • w kategorii Działalność Społeczna nagrodę otrzymał Maciej Zaborowski za aktywną i bezinteresowną działalność na rzecz społeczności lokalnej.
  • laur: Oświata, Kultura i Sport trafił do Józefiny Nowaczyk – Wróbel. Trenerkę doceniono za sukcesy, jakie osiąga ze swoimi zawodnikami z klubu „Białe Tygrysy”.
  • w kategorii Gospodarka nagrodę otrzymał Zakład Mięsny "Bukat" z Jarocina. Starosta docenił kreatywne i konsekwentne działanie na rzecz Powiatu Jarocińskiego.
  • w kategorii Rolnictwo doceniono Piotra Łukaszewskiego z Potarzycy za nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju rolnictwa w powiecie.

Starosta Bartosz Walczak wręczył także nagrodę specjalną, która została przyznana za realizację największej w historii Powiatu Jarocińskiego inwestycji - rozbudowy ZGO sp. z o.o. Nagroda trafiła do burmistrza Jarocina - Adama Pawlickiego i prezesa ZGO Mariusza Małynicza.

×