otwórz widżet facebooka

PCZK

Logo_PCZKPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie zostało powołane Zarządzeniem nr 26/08 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Głównym celem jest wspomaganie działań Starosty w wykonywaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i współdziałania z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w tym zakresie.


Do głównych zadań PCZK należy:  

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;

7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;


PCZK może pracować w trzech trybach:  

  • zwyczajnym - zapewniając wymianę i przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego (monitoring);

  • alarmowym - w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub jej symptomów;

  • nadzwyczajnym - w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej i w przypadku uruchomienia systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.  

×