« powrót

Wykaz stowarzyszeń

MAPA AKTYWNOŚCI STOWARZYSZEŃ- stan na dzień 26.05.2020 r.


 

INTERAKTYWNA MAPA POWIATU JAROCIŃSKIEGO

 


Wybrany zarząd stowarzyszenia, wpisany do rejestru, jest zobowiązany, w terminie 14 dni od chwili jego powołania, zawiadomić o tym sąd rejestrowy oraz właściwy organ nadzoru w właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia, podając skład zarządu i adres siedziby stowarzyszenia, oraz doręczyć zmieniony statut stowarzyszenia.


Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% podatku


 Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: