otwórz widżet facebooka

Jarocińska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Uchwała nr 1074/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Termin zgłaszania: od 21 grudnia 2023 r. do 4 stycznia 2024r.

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych pok. nr 23 lub przesłać w formie elektronicznej na adres: lyga.paulina@powiat-jarocinski.pl


 

II kadencja Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2018-2021

Uchwała nr 482/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyznaczenie jednego przedstawiciela Zarządu Powiatu Jarocińskiego do Jarocińskiej rady działalności Pożytku Publicznego

Uchwała nr 483/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała nr XLIV/284/17 Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W skład Jarocińskiej Rady Pożytku Publicznego weszło 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Jarocinie, 2 przedstawicieli Rady Powiatu Jarocińskiego i 1 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Jarocinie. 

Skład Jarocińskiej Rady Pożytku Publicznego na lata 2018-2021:

1)    Zbigniew Kuzdżał – członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego w Jarocinie,

2)    Ryszard Jacek – przedstawiciel Rady Powiatu Jarocińskiego w Jarocinie,

3)    Patrycja Zydorczak - przedstawiciel Rady Powiatu Jarocińskiego w Jarocinie,

4)    Dawid Grzebyszak – członek Stowarzyszenia Ziemia Żerkowska w Żerkowie,

5)    Rafał Piotrowski – prezes Fundacji Alter-Ego w Żerkowie,

6)    Marcin Rakoczy – prezes Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Miś” w Jarocinie, 

7)    Dorota Surma – członek Fundacji Zerknij Tu w Żerkowie,

8)    Aneta Flis – członek Stowarzyszenia RoweLove w Jarocinie, 

9)    Aleksandra Kantorska – sekretarz Jarocińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jarocinie,

10) Andrzej Gogulski – członek Stowarzyszenia Pamięć w Jarocinie, 

11) Leszek Bajda – prezes Zarządu o. Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Jarocinie

12) Karolina Kowańdy – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Z pośród ww. członków został powołany zarząd Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

1)   Marcin Rakoczy – Prezes Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2)   Dorota Surma – Wiceprezes Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

3)   Patrycja Zydorczak – Sekretarz Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

POSIEDZENIE I – 12 luty 2018 r. - materiały z posiedzenia

- porządek obrad,

- Uchwała nr 1/2018 Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 lutego 2018 r. o powołaniu Prezesa Rady,

- Uchwała nr 2/2018 Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 lutego 2018 r. o powołaniu Wiceprezesa Rady,

- Uchwała nr 3/2018 Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 lutego 2018 r. o powołaniu Sekretarza Rady,

- opinia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2018,

- protokół nr 1/2018 z posiedzenia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

- lista obecności.

POSIEDZENIE II – 20 września 2018 r. - materiały z posiedzenia

- porządek obrad,

- opinia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego programu współpracy na 2019 rok,

- opinia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia wieloletniego programu współpracy na lata 2019-2023,

-protokół nr 2/2018 z posiedzenia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

- lista obecności.

POSIEDZENIE III – 10 października 2018 r. - materiały z posiedzenia

- porządek obrad,

- opinia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie ustalenia nagród i wyróżnień sportowych,

- protokół nr 3/2018 z posiedzenia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

- lista obecności.

POSIEDZENIE IV – 19 grudnia 2018 r. - materiały z posiedzenia

- porządek obrad,

- opinia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2019,

  • lista obecności.

 POSIEDZENIE V – 4 października 2019 r.

- protokół

POSIEDZENIE VI – 24 października 2019 r.


 

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała nr 483/14 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 października 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Termin zgłaszania: od 18 października 2017r. do 26 października 2017r.

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych pok. nr 24 lub przesłać w formie elektronicznej na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl I kadencja Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


 POSIEDZENIE I - 14.04.2014 r.

- protokół

- uchwała nr 1

- uchwała nr 2

- uchwała nr 3

- lista obecności


POSIEDZENIE II - 30.04.2014

- porządek obrad

- protokół

- opinia

- uchwała nr 4

- lista obecności


POSIEDZENIE III - 01.07.2014

- protokół

- załącznik do protokołu

- uchwała nr 5

- lista obecności


POSIEDZENIE IV - 25.09.2014

- porządek obrad

- protokół

- lista obecności


POSEIDZENIE V - 10.02.2015

- protokół


POSIEDZENIE VI - 12.03.2015

- protokół

- lista obecności


POSIEDZENIE VII - 09.04.2015 r.

- porządek obrad

- sprawozdanie z działalności

- uchwała nr 2

- lista obecności

- protokół


POSIEDZENIE VIII - 10.09.2015 r.

- porządek obrad

- protokół:

a) załącznik nr 1

b) załącznik nr 2

c) załącznik nr 3

d) załącznik nr 4


 POSIEDZENIE IX - 17.11.2015 r.

- porządek obrad,

- protokół

a) załącznik nr 1

b) załącznik nr 2

c) załącznik nr 3

d) załącznik nr 4

e) załącznik nr 5

 


POSIEDZENIE X - 11.01.2016 r.

W związku z wyborem wniosków w ramach otwartego konkursu ofert przez Komisję Konkursową, przeprowadzono głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W opiniowaniu wniosków udział wzięło 11 osób, w tym 10 osób opowiedziało się pozytywnie, natomiast jedna osoba się wstrzymała.

1. Opinia

2. Porządek obrad

3. Lista obecności

4. Protokół nr 1/2016

 


POSIEDZENIE XI - 11.05-13.05.2016 r.

1. Lista obecności

2. protokół nr 2/2016

 


POSIEDZENIE XII - 06.10.2016 r.

1. porządek obrad

2. protokół nr 3/2016

3. lista obecności

4. opinia

 


POSIEDZENIE XIII - 15.03.2017 r.

1. porządek obrad

2. lista obecności

3. opinia

4. protokół nr 1/2017

 


Sprawozdanie z działalności Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2014-2017


 

 

Uchwała Nr 557/14

Zadania Rady określa art. 41i. pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a dokładnie

Art. 41i. 1. Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w szczególności:

  1)  opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

  2)  opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

  3)  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

  4)  udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

  5)  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 


 

W skład Jarocińskiej Rady Pożytku Publicznego weszło 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli Rady Powiatu Jarocińskiego i 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Jarocinie. O terminie pierwszego posiedzenia rady jej członkowie zostaną poinformowani listownie.

 

Skład Jarocińskiej Rady Pożytku Publicznego:

1. Leszek Bajda

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze

Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Aktywny społecznik znany z realizacji wielu projektów. Wychowawca młodzieży, inicjator przedsięwzięć na terenie powiatu jarocińskiego.

2. Leszek Świderki

Stowarzyszenie „Towarzystwo Muzyczne im. Alfonsa Kowalskiego”

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Towarzystwo Muzyczne im. Alfonsa Kowalskiego”. Kierowane przez niego Stowarzyszenie prowadzi Społeczne Ognisko Muzyczne  w Jarocinie. Współpracuje przy tworzeniu wielu widowisk kulturalnych.

3. Andrzej Szymczak

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP

Aktywnie pełniący funkcje społeczne. Współorganizator uroczystości z okazji świąt państwowych. Organizator corocznych letnich i zimowych obozów dla dzieci i młodzieży z powiatu jarocińskiego.

4. Tomasz Jankowski

Stowarzyszenie Edukacyjne „Gimnazjum 2000”

Wieloletni członek Stowarzyszenia. Animator kultury, pomysłodawca i organizator wielu gminnych wydarzeń kulturalnych. Aktywizuje grupy młodzieżowe, artystów wokół przedsięwzięć kulturalnych, społecznych.

5. Justyna Zawieja

Stowarzyszenie „Przyszłość Kotlina”

Prezes Stowarzyszenia „Przyszłość Kotlina”. Pracownik Urzędu Gminy w Kotlinie, odpowiedzialna jest za kontakt z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Kotlin. Trener, animator społeczny, doradca, wolontariusz.

6. Iwona Grodzka – Wojtaszak

Stowarzyszenie Jarocin XXI

Prezes Stowarzyszenia Jarocin XXI. W stowarzyszeniu zajmuje się programami edukacyjnymi i współpracą z zagranicą. Pełni również nadzór nad działaniem projektowym organizacji.

7. Bożena Kubacka

Fundacja 750 – lecia Jarocina

Członek Zarządu Fundacji 750 – lecia Jarocina. Odpowiedzialna za organizacje i koordynowanie imprez kulturalnych przedsięwzięć edukacyjnych przygotowanie publikacji historyczno regionalnych, pozyskiwanie środków.

8. Mateusz Boruta

Rugby Klub Sparta Jarocin

Współzałożyciel oraz sekretarz zarządu Rugby Klubu Sparta Jarocin. Pełni również funkcję wiceprezesa zarządu Wielkopolskiego okręgowego Związku rugby. Trener, organizator obozów oraz przedsięwzięć sportowych.

9. Marcin Rakoczy

Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Miś”

Prezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Miś”. Organizuje liczne wydarzenia społeczne, kulturalne na terenie gminy i powiatu jarocińskiego: integracyjne rajdy rowerowe, festyny okolicznościowe, dzień osoby niepełnosprawnej.

10. Jacek Kardach

Towarzystwo Krzewienia Sportu „SIATKARZ”

Wiceprezes Towarzystwa Krzewienia Sportu „SIATKARZ”. W Stowarzyszeniu działa społecznie od ponad 15 lat. Podejmuje szereg działań zmierzających do powiększenia infrastruktury sportowej. Współorganizator przedsięwzięć sportowych.

11. Elżbieta Liliana Kostka

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „TĘCZA” im. Macieja Kostki w Radlinie

Sekretarz Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „TĘCZA” im. Macieja Kostki w Radlinie. Współinicjatorka podejmowanych przez Stowarzyszenie działań tj. projekty dofinansowane przez Urząd Marszałkowski. Czynny uczestnik realizowanych zadań publicznych.

12. Katarzyna Szymkowiak

Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Zielona Kropka” w Jarocinie 

Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Zielona Kropka” w Jarocinie. Od wielu lat współtworzyła Stowarzyszenia działające na terenie powiatu jarocińskiego. Realizowała wiele projektów dotyczących integracji mieszkańców.

13. Mateusz Walczak – radny Rady Powiatu Jarocińskiego

14. Mariusz Stolecki – przewodniczący Komisji  Edukacji i Kultury – Rady Powiatu Jarocińskiego

15. Zbigniew Kuzdżał – członek Zarządu Powiatu w Jarocinie

16. Katarzyna Baumann - inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie

 

 

×