otwórz widżet facebooka

Biuro Rzeczy Znalezionych

Dodano 29 czerwca 2021

Dnia 27 czerwca 2021 roku do Biura Rzeczy Znalezionych przyniesiono telefon komórkowy i okulary znalezione na przystanku autobusowym przy cmentarzu parafialnym.

 

Rzecz znaleziona zostaje wydana pod warunkiem udokumentowania przez odbiorcę prawa do
jej posiadania.

Właściciel zgubionej rzeczy zgłaszający się po jej odbiór powinien:
1. opisać precyzyjnie wygląd, bądź znaki szczególne rzeczy,
2. przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy np. dowód
zakupu przedmiotu, numery seryjne,
3. uiścić opłatę poniesioną przez organ przechowujący w przypadku, gdy
przechowywanie rzeczy znalezionej pociąga za sobą koszty.


Zgodnie z art.187 kodeksu cywilnego pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz
rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną przez uprawnionego
odebrane w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności
wezwania – w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa. Inne
rzeczy stają się po upływie tych samych terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość
swoim obowiązkom; jeżeli rzeczy są przechowywane przez organ państwowy, znalazca może
je odebrać za zwrotem kosztów.


Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:
1. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 875),
2. ustawę z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U.
z 2009 r., Nr 157, poz. 1241),
3. ustawa z dnia 20 lutego 2005r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2019., poz. 908),

×