otwórz widżet facebooka

Dane teleadresowe, godziny urzędowania

 
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12
63-200 Jarocin

NIP: 617-18-45-629
REGON: 250864072

Sekretariat: tel. +48 62 747 24 31, +48 62 747 29 20
Centrala automatyczna:  tel. +48 62 747 15 96
Sekretarz Powiatu:  tel. +48 62 7407 928
Skarbnik Powiatu:  tel. +48 62 7407 932
Fax: +48 62 747 33 37

starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl

Adres skrzynki EPUAP: /d4c7k24nfc/skrytka 

 

 

Godziny urzędowania Starostwa Powiatowego w Jarocinie:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 

z wyjątkiem terminów: 

  1. od 1 lipca do 31 sierpnia 2024r. Starostwo Powiatowe w Jarocinie czynne będzie w godzinach od 7.00 do 15.00
  2. oraz dni ustalonych Zarządzeniem Starosty Jarocińskiego nr 75/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2024 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie: 
  • Dzień 29 marca 2024 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie, w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2024 r. (sobota).
  • Dzień 2 maja 2024 r. (czwartek) ustala się dniem wolnym od pracy, równocześnie  ustala się dzień 18 maja (sobota) dniem pracy dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie.
  • Dzień 31 maja 2024 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy, równocześnie  ustala się dzień 15 czerwca (sobota) dniem  pracy dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie.
  • Dzień 16 sierpnia 2024 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy, równocześnie ustala się dzień 7 września (sobota) dniem  pracy dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie.
  • Dzień 27 grudnia 2024 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy, równocześnie ustala się dzień 21 grudnia (sobota) dniem  pracy dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

 

Podsumowanie: 

Starostwo będzie nieczynne w dniach: 29 marca, 2 maja, 31 maja, 16 sierpnia, 27 grudnia 2024 r. 

Soboty pracujące: 18 maja, 15 czerwca, 7 września, 21 grudnia 2024 r.

 

Podstawa prawna: art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz art.7 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z 2022, poz. 530) oraz   art. 130 §1 i § 2 w związku z art.131 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 11465.).   

      

 

Pliki do pobrania

×