otwórz widżet facebooka

Dla biznesu

U nas warto inwestować

Przyszłych inwestorów, którzy chcieliby rozpocząć inwestycje na terenie powiatu jarocińskiego, zachęcić powinna przychylna postawa władz samorządowych, które są otwarte na wszelkiego rodzaju kontakty gospodarcze, turystyczne i kulturalne. W perspektywie władze powiatu i gmin zainteresowane są inicjatywami, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego Ziemi Jarocińskiej, poprawy warunków życia jej mieszkańców i nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne.

Sfera gospodarcza powiatu jarocińskiego jest bogata i różnorodna. Można jednak zauważyć pewne trendy, w której przeważają branże: odzieżowa, budowlana, rolno-spożywcza, elektromaszynowa oraz drzewno-meblarska. Powiat jarociński charakteryzują również  zasoby wykwalifikowanej siły roboczej i korzystna struktura ludności, gdzie ponad 50% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym.

W gospodarce powiatu jarocińskiego ważną pozycję zajmuje przemysł. Stanowi on źródło utrzymania dla około 30% ogółu pracujących. Cechą charakterystyczną regionalnego przemysłu jest zdecydowana przewaga przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, których zaletą jest duża mobilność i elastyczność w dostosowaniu się do reguł gry rynkowej. W walce o rynki europejskie coraz więcej przedsiębiorstw powiatu poddaje się weryfiaktorom jakości - międzynarodowym systemom kontroli jakości. O wysokim poziomie i zakresie możliwości przemysłu powiatu świadczy szeroka gama jego wyrobów znanych w kraju i na rynkach zagranicznych.

 

Branża odzieżowa


Istotne znaczenie dla powiatu ma branża odzieżowa. O wysokim poziomie i zakresie możliwości tej branży świadczy szeroka gama wyrobów w postaci odzieży i tekstyliów. W samej gminie Jarocin jako największym ośrodku przemysłowym w powiecie działa kilka firm, które mają ugruntowaną pozycję w kraju i na rynkach zagranicznych. Firmy te specjalizują się w produkcji bielizny i konfekcji lekkiej, konfekcjonowaniem wyrobów pończoszniczych, produkcją odzieży dla dzieci i młodzieży, szyciem eleganckich ubrań dla kobiet.

Branża drzewno-meblarska


Położenie powiatu na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, a także bliskość dużych aglomeracji miejskich i aktywność lokalnego biznesu sprzyja rozwojowi produkcji przemysłu drzewno-meblarskiego. Firmy reprezentujące tę branże potrafią wykorzystać drewno - najszlachetniejszy materiał budowlany i konstrukcyjny we właściwy sposób, podejmując się produkcji mebli i mozajek. Wyroby wychodzące z tych firm cieszą się dużym popytem i trafiają do odbiorców nie tylko krajowych ale i zagranicznych.

Branża elektromaszynowa


Reprezentanci branży maszynowej są znani i cenieni ze względu na produkcję wszelkiego rodzaju obrabiarek i wyposażenia maszyn, konfekcjonowaniem wyrobów hutniczych we własnych centrach stalowych. Zarówno branża drzewno-meblarska jak i maszynowa, posiadając specjalistyczny park maszynowy oraz doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników pozwala tym firmom na rozszerzanie swych ofert oraz dostosowanie potencjału twórczego i produkcyjnego do wysokich wymagań współczesnego rynku. Łącząc w ten sposób doświadczenie i fachowość wykonania wyrobów z najnowszą technologią i nowoczesnymi metodami zarządzania. 

Branża rolno-spożywcza


Obok stale rozwijającego się potencjału przemysłowego w powiecie, ważną rolę odgrywa rolnictwo. Dostarcza ono na rynek wszystkie podstawowe produkty, stanowiąc jednocześnie dobre zaplecze dla przemysłu spożywczego i przetwórstwa rolniczego. W sektorze tym wiodącą pozycję zajmują przedsiębiorstwa produkujące naturalne komponenty i dodatki do żywności, naturalne owocowe i warzywne specjały dla międzynarodowych koncernów, firmy specjalizujące się  w imporcie i eksporcie ryb, zakłady przetwórstwa mięsnego dostarczające na rynek wiele gatunków wędlin oraz zajmujące się rozbiorem i przetwórstwem mięsa wołowego i wieprzowego. Również chłodnie składowe, które oferują usługi w zakresie domrażania i składowania towarów oraz świadczące kompleksową obsługę i ekspedycję eksportowo-importową mięsa i jego przetworów. Ponadto zakłady produkujące koncentraty paszowe dla zwierząt.

Przedstawiony obraz przedsiębiorczości powiatu jarocińskiego ilustruje najistotniejsze cechy, walory i rozmiary potencjału gospodarczego. Powiat jarociński to region szybko rozwijający się, o dużym potencjale dalszego dynamicznego rozwoju. Dobrze na przyszłość rokuje korzystny układ infrastruktury komunikacyjnej. Stanowi doskonałe miejsce etapowe dla inwestorów zagranicznych w kontaktach gospodarczych ze Wschodem. Powiat ma do zaoferowania wiele obszarów działalności gospodarczej gwarantujących sukces. Władze powiatu żywią nadzieję, że wysoka jakość oferowanych produktów oraz profesjonalizm usług świadczonych przez poszczególne branże zaowocują dobrą współpracą z potencjalnymi inwestorami, przyniosą również duże korzyści i wiele satysfakcji z podjętej współpracy.

×