otwórz widżet facebooka

Zabytki

Program "Ochrona Zabytków" na rok 2021 ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że do dnia 31 października 2020 r. trwa nabór wniosków do programu Ochrona Zabytków ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowany budżet programu wynosi 112 625 000 zł.

Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnienie na cele publiczne. Kluczowe dla realizacji programu są zadania mające na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, przede wszystkim obiektów najbardziej zagrożonych oraz najcenniejszych, posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Regulamin programu, szczegółowe informacje dotyczące trybu składania wniosków, wymaganych dokumentów, kryteriów oceny, wykaz kosztów kwalifikowanych zawarte są w dokumentach zamieszczonych na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021

W 2020 r. na terenie województwa wielkopolskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków zostały dofinansowane prace konserwatorskie i roboty budowlane m.in. przy klasztorze cystersów w Lądzie, Bazylice Świętogórskiej w Głogówku koło Gostynia, katedrze Św. Mikołaja w Kaliszu, kościele franciszkanów w Poznaniu, kościele pw. Bożego Ciała w Poznaniu, oficynach zamkowych w Rydzynie, ratuszu w Lesznie, dworcu kolejowym w Nowych Skalmierzycach, ruinach gotyckiego zamku kazimierzowskiego w Gozdowie (Kole) i innych.

Szczegóły 


 

Rusza nabór do programu Ochrona Zabytków

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza I nabór w programie Ochrona zabytków na 2021 rok. Proces złożenia wniosku odbywa się wyłącznie drogą on-line. Do poprawnego rozpatrzenia wniosku wystarczy przesłanie go w systemie EBOI wraz z obowiązkowymi załącznikami. Wnioski można składać do 31 października br.

Szczegóły


 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Manis arenam”


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową  „MANIS ARENAM. Archeologiczne badania śladów konfliktów zbrojnych XVII-XIX w.”

Konferencja odbędzie się 8 i 9 października 2020 r.  Będzie dostępna online na stronie www.muzeum.com.pl na której aktywuje się link, umożliwiający przyłączenie się do spotkania. 

Szczegóły


 

Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury (II nabór)

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

(II nabór)

Termin składania wniosków do 21.07.2020 r.

Szczegóły


 

Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury w 2020 r.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Szczegóły 


 

Uchwała nr XIV/116/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2019"

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/6339/


 Uchwała Nr XLV/291/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

https://www.bip.powiat-jarocinski.pl/plik,3488,uchwala-nr-xlv-291-17-rady-powiatu-jarocinskiego-z-dnia-4-sierpnia-2017-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow.pdf


 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - rejestr zabytków

http://poznan.wuoz.gov.pl/rejestr-zabytkow

informacja o dotacjach http://poznan.wuoz.gov.pl/dotacje


Wyszukiwarka zabytków znajdujących się na terenie powiatu jarocińskiego


 Perełki architektoniczne powiatu jarocińskiego


 

Samorząd Województwa Wielkopolskiegoinformacja o ogłoszonych konkursach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego


 

przydatne linki:

http://samorzad.nid.pl/

http://niematerialne.nid.pl/

https://edd.nid.pl/

https://nid.pl/pl/


 

×