otwórz widżet facebooka

Cyberbezpieczny Samorząd

Dodano 15 stycznia 2024, wpis archiwalny Cyberbezpieczny Samorząd

Powiat Jarociński pozyskał środki finansowe w kwocie 849.999,98 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. 
Całkowita wartość projektu to 913.977,98 zł.
Celem „Cyberbezpiecznego Samorządu” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
Zadanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe przyczyni się do:

  • wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
  • wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
  • wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
  • podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST,
  • przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)
Działanie: Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

×