otwórz widżet facebooka

DWIE DEKADY NAJNOWSZEJ HISTORII POWIATU JAROCIŃSKIEGO

Dodano 19 listopada 2018, wpis archiwalny DWIE DEKADY NAJNOWSZEJ HISTORII POWIATU JAROCIŃSKIEGO

Lidia Czechak, Starosta Powiatu Jarocińskiego

„Dziękuję w imieniu swoim i Zarządu Powiatu wszystkim osobom, które na przestrzeni tych dwóch minionych dekad pełniły zaszczytną funkcję radnych Rady Powiatu Jarocińskiego. Jestem pełna podziwu i uznania za ich wkład, konsekwencję oraz pracę na rzecz lokalnej społeczności i całego powiatu jarocińskiego. Chciałbym oddać również należny szacunek wszystkim radnym, których nie ma już wśród nas. Pamiętamy o nich, o ich zaangażowaniu, bezinteresowności, o ich działalności. Jestem również przekonana, że najbliższa kadencja będzie dla Powiatu Jarocińskiego udana, spokojna i wypełniona merytoryczną dyskusją i pracą".

W wyniku reformy administracyjnej kraju 1 stycznia 1999 roku wprowadzono trzystopniową strukturę podziału terytorialnego.  Utworzono 16 województw i 315 samorządowych powiatów. Reforma miała na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie. Po 24 latach na mapę administracyjną kraju powrócił wówczas też i powiat jarociński. Pierwszym starostą został wybrany Adam Kołodziej, a wicestarostą Czesław Robakowski – Naczelnik Miasta z okresu PRL-u.

Zanim jednak Powiat rozpoczął funkcjonowanie należało wcześniej przygotować podstawy prawne, min.:  statut powiatu jarocińskiego. Jesienią 1998 roku powołana została w tym celu komisja statutowa w składzie: Czesław Robakowski – przewodniczący komisji, Paweł Leonhard, Marek Przymusiński, Jerzy Mieloszyk oraz Piotr Marchwiak. Wielu samorządowców wskazywało, że przygotowany wówczas statut jest bardzo nie dopracowany i ma wiele mankamentów formalnych, że jest nieczytelny i niezrozumiały. Ostatecznie 30 grudnia 1998 roku siedemnastoma głosami koalicji, radni przyjęli statut powiatu jarocińskiego. Opozycja (11 radnych ) wstrzymała się od głosu.                                                                         

Wcześniej istniały urzędy rejonowe, które przyjęły na siebie część zadań administracji rządowej. Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Jarocinie od 1990 r. do lipca 1998 był Henryk Szymczak. Od sierpnia 1998 do 31 grudnia 1998 roku Kierownikiem, a jednocześnie pełnomocnikiem wojewody kaliskiego ds. organizacji Starostwa Powiatowego w Jarocinie był Marian Majcher. Od 1 stycznia 1999 roku wszyscy pracownicy Urzędu Rejonowego stali się pracownikami Starostwa Powiatowego.

Jednak historia powiatu jarocińskiego sięga okresu zaboru pruskiego, kiedy to w wyniku reformy administracyjnej Prowincji Poznańskiej, w roku 1887 po raz pierwszy wytyczono granice powiatu jarocińskiego. Został on wtedy utworzony z części obszarów ówczesnych powiatów pleszewskiego, wrzesińskiego i śremskiego. Pierwszym starostą ( pruskim landratem) był dr Ludwig Eugelbrecht. Obszar pierwszego powiatu jarocińskiego obejmował wówczas 720, 5 km kw. Obecnie jego powierzchnia wynosi 587,7 km kw

W ciągu ostatnich dwóch dekad Starostami Powiatu Jarocińskiego byli:

Adam Kołodziej - Starosta Jarociński w latach 1998-2002

Sławomir Wąsiewski - Starosta Jarociński w latach 2002 -2006

Stanisław Martuzalski - Starosta Jarociński w latach 2006 -2010

Mikołaj Szymczak - Starosta Jarociński w latach 2010 - 2014

Bartosz Walczak - Starosta Jarociński w latach 2014 - 30.01.2017 (odwołany po dwóch latach)

Teodor Grobelny - Starosta Jarociński od 30.01.2017 - 2018

Lidia Czechak Starosta Jarociński od 22.11. 2018 (aktualnie)

Poniżej członkowie Rady Powiatu Jarocińskiego na przestrzeni ostatnich    2-ch dekad...

DWIE DEKADY NAJNOWSZEJ HISTORII POWIATU JAROCIŃSKIEGO  photo

×