otwórz widżet facebooka

Milion dla "dwójki"

Dodano 20 kwietnia 2012, wpis archiwalny

Projekt został przygotowany we współpracy z firmą STW Finanse z Poznania i otrzymał dofinansowanie w wysokości 923 000 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). Projekt będzie realizowany przez dwa kolejne lata szkolne. Jego celem jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy oraz podniesienie umiejętności uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. W ramach projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z matematyki, języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Oprócz tego odbywać się będą zajęcia poświęcone odnawialnym źródłom energii, zajęcia z profilaktyki uzależnień oraz spotkania z doradcą zawodowym. Ponadto zostaną zorganizowane kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe młodzieży: kursy obsługi kas fiskalnych, kursy spawania metodą TIG i MAG, kursy obrabiarek sterowanych numerycznie, kursy na uprawnienie elektryczne do 1 Kv. W ramach projektu uczniowie będą wyjeżdżali na wizyty studyjne do nowoczesnych zakładów pracy oraz dobywali staże. Dzięki projektowi uczniowie będą mogli doskonalić swoje umiejętności językowe i matematyczne - mówi Witold Bierła – dyrektor ZSP nr 2 w Jarocinie. Ponadto udział w projekcie to doskonała okazja do zdobycia dodatkowych uprawnień, bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Dzięki realizacji projektu szkoła wzbogaci się o kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych, tablice interaktywne, notebooki.

×