otwórz widżet facebooka

Obowiązkowa rejestracja

Dodano 06 grudnia 2023, wpis archiwalny Obowiązkowa rejestracja

UWAGA !!!

 

Przypominamy o fakcie, że od dnia 1 stycznia 2024 r. właściciel pojazdu jest obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej  pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku, termin będzie biegł od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. W przypadku gdy właścicielem pojazdu będzie przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

 

Znika możliwość zgłoszenia nabycia pojazdu bez jego rejestracji!

 

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni (dotyczy wszystkich właścicieli z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami) nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, karę pieniężną nakłada się w wysokości 1000 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni (dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami) nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180  dni, karę pieniężną nakłada się w wysokości 2000 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

 

Wysokość kar administracyjnych od dnia 1 stycznia 2024 r.

  • 250 zł za brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni.
  • 500 zł za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni.
  • 1000 zł za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni.
  • 1000 zł za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 90 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.
  • 2000 zł za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.

 

 

×