otwórz widżet facebooka

Oficjalne otwarcie dróg powiatowych Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec

Dodano 25 września 2023, wpis archiwalny Oficjalne otwarcie dróg powiatowych Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec

Inwestycja o nazwie „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin – Wilcza i Radlin – Radliniec” powstała w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o promesę finansowaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z promesą z dnia 28 września 2022r. roku Powiat jarociński otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 10.450.000,00 złotych, co stanowiło 85,09 % kosztorysowej wartości zadania inwestycyjnego.
Wykonawcą inwestycji „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin – Wilcza i Radlin – Radliniec” , zgodnie z umową z dnia 03 października 2022 roku, było Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego SA w Kaliszu, które zrealizowało zadanie w umownym terminie 11 miesięcy od daty podpisania umowy.
Ostateczna, zgodnie z powykonawczymi obmiarami, wartość inwestycji stanowi kwotę – 12.433.870,89 zł.
W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3741P Radlin – Radliniec o długości około 2,9 km poszerzono jezdnię do 5,5 m, wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z dobudową ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej. Dokonano wymiany przepustów, przebudowano zjazdy, odmulono rowy. Wymieniono i uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowana droga powiatowa nr 4200P Kotlin – Wilcza o długości około 2,3 km została poszerzona do 5,5 m. Wykonano nowa nawierzchnię asfaltowej wraz z dobudową ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej. Przeprowadzona została wycinką i nasadzenia drzew, wymieniono przepusty, przebudowane zostały zjazdy, odmulone rowy, wymieniono i uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome.

×