otwórz widżet facebooka

Taniej dla powiatu i wygodniej dla pensjonariuszek

Dodano 07 marca 2013, wpis archiwalny

Problematyczny Zakrzew

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie zlokalizowany jest na terenie kompleksu pałacowo-parkowego, o odzyskanie którego starają się spadkobiercy byłych właścicieli. Fakt ten stanowi duży problem dla samorządu powiatu jarocińskiego, który przejmując placówkę w 1999 roku od wojewody wielkopolskiego, przejął ją wraz z pałacem będącym własnością Skarbu Państwa. Nie tylko nieuregulowana własność stanowi problem dla samorządu. Dodatkowym dylematem jest to, że zabytkowego obiektu nigdy nie uda się dostosować do obowiązujących standardów, a potrzeby inwestycyjne związane remontem pałacu z dnia na dzień rosną. Niepewna przyszłość Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie skłoniła władze powiatu do poszukiwania rozwiązań zapobiegających likwidacji placówki. W 2012 roku samorząd powiatu kupił nieruchomość w Kotlinie, którą planuje dostosować do potrzeb Domu Pomocy Społecznej, by docelowo przenieść tam mieszkanki obecnej placówki w Zakrzewie. Proces dostosowywania obiektu zaplanowano na najbliższe dwa lata.

Co daje przeniesienie placówki do Kotlina?

Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie zapewni miejsca dla 150 mieszkanek. W przeciwieństwie do siedziby w Zakrzewie, w Kotlinie wszystkie pokoje posiadać będą łazienki. Będą one przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony zostanie w dwie windy osobowe, w tym 1 łóżkową oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Oprócz części mieszkalnej budynek wyposażony zostanie w pomieszczenia gospodarcze i techniczne, m.in. pomieszczenia rehabilitacyjne, terapii zajęciowej, świetlicę oraz stołówkę, bibliotekę oraz kaplicę. Wszystkie pomieszczenia projektowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Mirosław Drzazga – wicestarosta

Przeniesienie placówki do Kotlina to przede wszystkim znaczna poprawa standardu życia mieszkanek. Duża funkcjonalność budynku zapewnia optymalne dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Domu Pomocy Społecznej. Lokalizacja DPS-u w jednym budynku zapewni równy dostęp mieszkanek placówki do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do terapii i wypoczynku. Przeniesienie domu do Kotlina wiąże się także z obniżeniem jednostkowego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkanki w placówce.  

Koszt przebudowy budynku w Kotlinie na DPS wynosi
8 090 581,05 zł brutto, z czego:

7 190 720,06 zł adaptacja budynku,

899 860,99 zł zagospodarowanie terenu m.in.: ogrodzenie, utwardzenie, oświetlenie zewnętrzne i tereny zielone.

Kalkulacja została opracowana na podstawie wskaźników nakładów na podobne obiekty budowlane oraz rozeznania lokalnego rynku.

Koszt wyposażenia całości budynku określono na 1.200.000,00 – 1.300.000,00 zł.

Szacunkowy jednostkowy miesięczny koszt utrzymania mieszkanki w:

DPS Kotlin 2 691,68 zł

DPS Zakrzew 3 167,85 zł


na zdjęciu: wizualizacja DPS w Kotlinie

×