otwórz widżet facebooka

Umowa na termomodernizację DPS podpisana

Dodano 08 stycznia 2015, wpis archiwalny Umowa na termomodernizację DPS podpisana

    W dniu 7 sierpnia 2014r. władze Powiatu Jarocińskiego podpisały umowę w sprawie dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i  wynosi 80% wydatków kwalifikowanych.

Zgodnie w umową przewidywany całkowity koszt projektu: 2 056 030,00 zł.

Kwota dofinansowania: 1 066 264,80 zł.

    Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i moc potrzebną do ogrzania budynku. Termomodernizacja obiektu w Kotlinie jest konieczna, ponieważ budynek użytkowany od 1980r., posiadał niską efektywność energetyczną i  nie spełniał większości wymagań izolacyjności cieplnej wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ściany wykonane z pustaków i cegły kratówki były nieizolowane, a strop nieocieplony.
W takim stanie budynek generował duże straty ciepła i energii.

W ramach projektu wykonane zostanie:

- ocieplenie 2 275,04 m² ścian,

- ocieplenie 775,25 m² stropu,

- ocieplenie 908,86 m² dachu,

-wymiana 517,18 m² stolarki okiennej i drzwiowej,

- modernizacja instalacji c.o. wraz z kotłownią gazową, obejmująca m.in. montaż 346 szt. grzejników stalowych wraz z zaworami termostatycznymi oraz 3963 m rur,

- wymiana kotłowni węglowej na gazową,

- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,

- montaż 40 szt. kolektorów słonecznych,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewono – wywiewnej.

    Dzięki powyższym działaniom nastąpi zmniejszenie utraty ciepła m.in. przez przenikanie przez ściany zewnętrzne, drzwi zewnętrzne, jak też przez stropy czy nieszczelne okna. Dzięki modernizacji w znaczący sposób podwyższy się sprawność instalacji centralnego ogrzewania
i źródła ciepła.

 

Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”

Dofinansowana ze  środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”


 

×