otwórz widżet facebooka

XIV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

Dodano 29 lipca 2019, wpis archiwalny

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) zwołuję XIV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 30 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
  3. Wnioski i oświadczenia radnych.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Komunikaty.
  7. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:http://api.esesja.pl/posiedzenie8/55000

 

 Przewodniczący

  Rady Powiatu

                                                                                                             

  Jan Szczerbań

×