otwórz widżet facebooka

XVIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

Dodano 26września 2019, wpis archiwalny

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511)  zwołuję XVIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie protokołu z obrad XVI i XVII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
3.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XVI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
4.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XVI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.

6.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
7.Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2019/2020
8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Wnioski i oświadczenia radnych.
13.Wolne głosy i wnioski.
14.Komunikaty.
15.Zakończenie obrad.
 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/58356

 

Przewodniczący

Rady Powiatu            

Jan Szczerbań

×