otwórz widżet facebooka

Zasłużeni dla powiatu

NAGRODA

„ZA ZASŁUGI DLA POWIATU JAROCIŃSKIEGO”

 

Do 15 stycznia każdego roku można zgłaszać kandydatów do nagrody „Za zasługi dla Powiatu Jarocińskiego”. Zaszczytne, honorowe wyróżnienie przyznawane jest w pięciu kategoriach:

- gospodarka;
- oświata, kultura i sport;
- działalność społeczna;
- młody talent;
- rolnictwo.

Pretendować do nagrody mogą osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe, a także jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej pod warunkiem, że całokształt ich działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczynił się do rozwoju i promocji Powiatu Jarocińskiego.

W dziedzinie gospodarki docenione jest kreatywne, konsekwentne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu.

W kategorii „Oświata, kultura i sport” wyróżnienie można otrzymać za całokształt działalności lub konkretne przedsięwzięcie mające wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu.

Statuetka w obszarze działalności społecznej przyznawana jest na podstawie osiągnięć, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

Młody talent to nagroda dla osób fizycznych w wieku do 25 lat, które wyróżniają się na niwie naukowej, sportowej, kulturalnej i społecznej, przyczyniając się tym samym do promocji powiatu.

W kategorii „Rolnictwo” o statuetkę mogą ubiegać się zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje i instytucje przyczyniające się do rozwoju rolnictwa na terenie Powiatu.

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarocinie do 15 stycznia.

Pliki do pobrania

×