otwórz widżet facebooka

III przetarg na sprzedaż samochodu

Dodano 05 kwietnia 2011, wpis archiwalny


Ogłoszenie o  III przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego


{mosimage} {mosimage}


1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Powiat Jarociński z siedzibą w Jarocinie Al. Niepodległości 10/12, 63-200 Jarocin

Tel. 62 747 29 20

Fax 62 747 33 37

www.powiat-jarocinski.pl

e-mail: sekretariat@powiat-jarocinski.pl

 

2. Przedmiot przetargu:

 • Marka i typ pojazdu: samochód osobowy marki Skoda Superb-wersja classic o poj. 1.8 cm3
 • Numer rej. PJA 77 CV
 • Nr karty pojazdu: AAA 4810012

 • Nr identyfikacyjny (VIN) TMBDL63U859080127
 • Rodzaj powłoki lakierniczej: czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

 • Pojemność/moc silnika: 1781/110kW (150 KM)
 • Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk)

 • Rok produkcji: 2004
 • Rodzaj nadwozia: limuzyna 4-drzwiowa (sedan)

 • Data pierwszej rejestracji: 20.12.2004 r.
 • Przebieg w km: 153 648 km

 • Badanie techniczne ważne do: 21.12.2011 r.
 • Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym, garażowany, posiadający wszystkie niezbędne przeglądy techniczne wykonywane w autoryzowanym serwisie Skody potwierdzone wpisami w książce serwisowej. W wyposażeniu dodatkowym posiada autoalarm, czujnik parkowania radioodtwarzacz CD, lakier metalizowany, kurtyny powietrzne boczne.

 • Pojazd aktualnie ma zamontowane koła z oponami zimowymi a w wyposażeniu znajdują się koła z oponami letnimi zdatne do eksploatacji.
 • Na wyposażeniu znajdują się 2 pary kluczyków.

   

3. Tryb przetargu

III pisemny przetarg ofertowy.

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

 • Cena wywoławcza samochodu
 • Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 22 000,00 zł. brutto
 • (słownie: dwadzieścia dwa tysiące 00/100).

 • Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłacenia wadium w wysokości 2 200,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy ul. Al. Niepodległości 10/12 – parter.
 • Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta – zostanie zarachowane na poczet ceny.

 • Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia ceny.

 

3. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin

„Oferta na zakup samochodu Skoda Suberb”

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w Starostwie Powiatowym w Jarocinie Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin pokój nr 4 parter (Biuro Obsługi Klienta).

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 18.04. 2011 roku do godziny 9.30.

Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa

zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty,
z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa

o terminie dodatkowego przetargu.


4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 18.04. 2011 roku o godz. 10,00, w pokoju nr 30 sala posiedzeń, w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, l. Niepodległości 10.

Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.


5. Miejsce i termin, którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Starostwo Powiatowe w Jarocinie, 63-200 Jarocin, Al. Niepodległości 10/12.

Pojazd będzie udostępniony zainteresowanym w dniu 14.04.-15.04.2011 r.od 10.00 do 14.00.

Osoba do kontaktu: p. Aneta Flis tel. 62 740 79 47.


6. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

7. Inne informacje:

 • Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący przedmiotem przetargu.
 • Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.


Załączone dokumenty – pliki do pobrania: 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie + oferta Załącznik nr 1 – Oświadczenie + oferta (39.30 KB)

Załącznik nr 2 – umowa kupna-sprzedaży samochodu Załącznik nr 2 – umowa kupna-sprzedaży samochodu (64.14 KB)

 

×