otwórz widżet facebooka

Jubileusz miasta i powiatu z Patrycją Markowską

Dodano 03 września 2007, wpis archiwalny

Szczegółowy program imprezy:

12.00 otwarcie wystawy „Pierwsze siedziby właścicieli Jarocina” - Skarbczyk
12.00 - 20.00 obóz wojów, warsztaty: mincerza, kowala, drukarza, garncarza,
witrażysty, karczma „Stara Baśń”, stoiska z okolicznościowymi wydawnictwami, VI
Wystawa Sztuki Ludowej Powiatu Jarocińskiego, Małe Targi Edukacyjne Szkół
Ponadgimnazjalnych – teren parku
15.00 pokaz walk wojów konnych – polana przed pałacem
15.45 inscenizacje legend jarocińskich – amfiteatr
17.30 widowisko historyczne „Jarocin przed wiekami” – amfiteatr
18.30 koncert zespołu muzyki dawnej „Schola Cantorum Inovroclaviensis” – amfiteatr
20.00 koncert Patrycji Markowskiej – amfiteatr


    Obchody 750-lecia Jarocina nawiązują do pierwszej historycznej wzmianki o mieście. Znalazła się ona w dokumencie wystawionym dla Janka Zaremby przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego 30 listopada 1257 roku.
    750-lecie miasta zbiega się ze 120. rocznicą utworzenia powiatu jarocińskiego, który zaczął funkcjonować od 1 października 1887 roku. Jego powstanie stało się ważnym czynnikiem rozwoju Jarocina i sprawiło, że tereny, które znalazły się w jego granicach związane zostały administracyjnie za stolicą powiatu. System powiązań obejmował także zagadnienia społeczne i gospodarcze, postępowała integracja mieszkańców wokół spraw lokalnych. W wielu przypadkach było to usankcjonowanie wcześniejszych związków.
    Na powstanie i rozwój Jarocina w dawnych czasach znaczny wpływ miało położenie na ważnych traktach handlowych z Poznania do Kalisza i z Torunia do Wrocławia. Ponownie położenie na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych przyniosło miastu rozwój pod koniec XIX wieku. Na jarocińskim węźle kolejowym krzyżowały się linie z Oleśnicy do Gniezna i z Poznania do Kluczborka. Pod koniec XIX i na początku XX wieku z miejscowego dworca zaczęły też kursować pociągi do Leszna i Śremu. Także obecna lokalizacja przy ważnych drogach krajowych podkreślana jest jako czynnik zachęcający do inwestycji.
    Przez wieki historię Jarocina tworzyli Polacy, Niemcy i Żydzi. W odległości kilkuset metrów stały: kościół katolicki, zbór ewangelicki i synagoga, a na peryferiach miasta wyznawcy tych religii mieli swoje cmentarze. Warto też wspomnieć, że stąd pochodzili twórcy, których nazwiska odnaleźć można w opracowaniach z historii sztuki tych trzech narodów.
    Do wspomnianych wartości i tradycji historycznych Jarocina oraz regionu nawiązuje festyn JAROCIN - MIASTO NA SKRZYŻOWANIU KULTUR I SZLAKÓW. Zorganizowano go na terenie parku, między Skarbczykiem, ruinami kościoła Św. Ducha oraz pałacem Radolińskich – zabytkami architektury przez wieki ściśle związanymi z dziejami Jarocina.

W Skarbczyku otwarta zostanie wystawa „Pierwsze siedziby właścicieli Jarocina” prezentująca wyniki badań archeologicznych, które zaowocowały odkryciem najstarszej siedziby właścicieli miasta z drugiej połowy XIII wieku.  Na stoiskach obok Skarbczyka zaprezentowane zostaną publikacje wydane z okazji jubileuszu 750-lecia. Będzie też można uzyskać autografy autorów książek. Na parterze Skarbczyka zostanie też zaprezentowany warsztat drukarski z odtworzoną prasą Gutenberga. Będzie tam można zapoznać się z działalnością średniowiecznej drukarni oraz nabyć druki nawiązujące do przeszłości miasta.

Wzdłuż stawu od strony ul. Św. Ducha postawią swe warsztaty rzemieślnicy nawiązujący do tradycji jarocińskiego rzemiosła sprzed wieków. Będą wśród nich: mincerz, w którego pracowni będzie można wybić pamiątkową monetę, garncarz-kaflarz prezentujący średniowieczne techniki i wyroby w formach i funkcjach odwołujących się do tamtych czasów, kowal z kuźnią przeniesioną z XIII wieku i witrażysta przypominający dawne tajniki zawodu. Ponieważ przed wiekami Jarocin był miejscem działań militarnych, nad stawem od strony ul. Zamkowej rozbiją swój obóz średniowieczni wojowie. Pokażą historyczne stroje i uzbrojenie oraz zaprezentują walki wojów pieszych i konnych. Dla najmłodszych, ale nie tylko, atrakcją będzie możliwość wzięcia udziału w zabawach i konkursach, jakie były rozrywką ich rówieśników w dawnych czasach. W sąsiedztwie obozu czynna będzie karczma Stara Baśń z potrawami kuchni średniowiecznej.

Podczas Małych Targów Edukacyjnych gimnazjaliści będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jarocińskiego. VI Wystawa Sztuki Ludowej Powiatu Jarocińskiego to doskonała okazja do podziwiania rękodzieł wykonanych przez miejscowych artystów. Na scenie amfiteatru prezentowane będą występy nawiązujące do dawnych dziejów miasta. Otworzą je inscenizacje miejscowych legend, przygotowane przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Widowisko Jarocin przed wiekami przedstawi młodzież miejscowego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Dawną muzykę zaś zaprezentuje zespół Schola Cantorum Inovroclaviensis.

×