otwórz widżet facebooka

LXX sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

Dodano 17 lipca 2023, wpis archiwalny

LXX Sesja w dniu 20 lipca 2023, godz. 14:00
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad sesji.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Cielczy dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie kościoła wpisanego do rejestru zabytków.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023- 2030.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Komunikaty.

9. Zakończenie obrad.

×