otwórz widżet facebooka

Posterunki Policji w Żerkowie i Jaraczewie

Dodano 20 stycznia 2023 Posterunki Policji w Żerkowie i Jaraczewie

8 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie odbyła się odprawa roczna kierownictwa jarocińskiej jednostki z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podinsp. Violettą Mójtą. Odprawa miała na celu podsumowanie pracy jarocińskich policjantów w roku 2022.
Podsumowanie ubiegłorocznej służby odbyło się w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podinsp. Violetty Mójty, władz samorządowych, Prokuratora Rejonowego w Jarocinie, oraz policjantów i pracowników komendy.
Podczas dzisiejszej odprawy rocznej, Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie insp. Krzysztof Rzepczyk wraz z I Zastępcą Komendanta KPP w Jarocinie mł. insp. Andrzejem Borutą, przedstawił wyniki pracy jarocińskich policjantów w roku 2022 oraz stan bezpieczeństwa w powiecie jarocińskim, podkreślając pozytywne trendy w ograniczaniu przestępczości oraz bardzo dobrej wykrywalności sprawców ich popełnienia. Zaprezentowane zostały także realizowane przez jarocińskich funkcjonariuszy własne inicjatywy, szczególnie te ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
W dalszej części odprawy głos zabrała Starosta Jarociński Pani Lidia Czechak, która podziękowała policjantom za dotychczasową współpracę oraz za to, że mieszkańcy powiatu czują się bezpiecznie.
Odprawę podsumowała Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podinsp. Violetta Mójta, która pozytywnie oceniła pracę policjantów z Jarocina. Podziękowała także przybyłym gościom za współpracę z jarocińskimi policjantami na rzecz bezpieczeństwa.
Odprawa roczna zakończona została podpisaniem porozumień intencyjnych w sprawie współpracy dotyczącej powstania Posterunku Policji w Jaraczewie i Posterunku Policji w Żerkowie. Porozumienia w sprawie utworzenia Posterunków Policji w Jaraczewie i Żerkowie podpisali: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podinsp. Violetta Mójta reprezentująca KWP w Poznaniu i Burmistrz Jaraczewa Pan Dariusz Strugała oraz Burmistrz Żerkowa Pan Michał Surma. Oba posterunki mają rozpocząć swoje funkcjonowanie jeszcze w tym roku. Ich utworzenie będzie miało z pewnością pozytywny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gmin Jaraczewo i Żerków.

×