otwórz widżet facebooka

Szkoła młodych patriotów - ostatni gwizdek

Dodano 06 listopada 2017, wpis archiwalny Szkoła młodych patriotów - ostatni gwizdek

W tym kontekście polecamy Państwa uwadze konkursy dla szkół i przedszkoli (kliknij na nazwę konkursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział szkoły/przedszkola):

·         Szkoła młodych patriotów 

·         Przedszkole młodych patriotów 

Termin zgłaszania udziału w konkursach upływa 15 listopada 2017 r.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają dyplomy „Szkoły młodych patriotów” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:

1.    Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

2.    Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Szkoła młodych patriotów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 7 spośród 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

 Zadania konkursu „Szkoła młodych patriotów”:

1.    Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

2.    Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

3.    Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

4.    Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

5.    Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

6.    Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

7.    Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

8.    Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

9.    Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”, który w okresie od 16.10.2017 r. do 16.01.2018 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, opiekunowie, rodzice oraz uczniowie.Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

 Adres jury konkursu „Szkoła młodych patriotów”: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: konkursy@spe.edu.pl

formularz konkursowy
 

×