otwórz widżet facebooka

Tarcie chrzanu w Chrzanie - ,,Wielkopolskie tradycje Wielkanocne"

Dodano 27 lutego 2023, wpis archiwalny Tarcie chrzanu w Chrzanie - ,,Wielkopolskie tradycje Wielkanocne

Konkurs tarcia chrzanu w Chrzanie – Wielkopolskie Tradycje Wielkanocne

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie tarcia chrzanu w Chrzanie – Wielkopolskie Tradycje Wielkanocne.

Kto może wziąć udział?
Uczestnikami konkursu na potrawę z chrzanu lub z chrzanem oraz konkursu tarcia chrzanu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, spełniające jeden z trzech poniższych warunków:
1) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia
9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 2256 ze zm.);
2) działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 281);
3) stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja
i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, działające
na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Zasady uczestnictwa
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
I. konkurs tarcia chrzanu,
II. konkurs na potrawę z chrzanu lub z chrzanem.
Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem Konkursu, poprawne wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 i/lub nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz pozostałych załączników do Regulaminu (poniżej do pobrania).

Dokumenty można składać:
1) drogą elektroniczną na adres e-mail: dr.sekretariat@umww.pl z dopiskiem: Konkurs tarcia chrzanu w Chrzanie – Wielkopolskie Tradycje Wielkanocne;
2) osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
Na kopercie należy dopisać: Konkurs tarcia chrzanu w Chrzanie – Wielkopolskie Tradycje Wielkanocne;
3) za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

Nabór zgłoszeń trwa do 20 marca 2023 r.
WAŻNE: Każdy Uczestnik (Uczestnikami mogą być Koła Gospodyń Wiejskich) może zgłosić się tylko na jedną kategorię konkursową i/lub na obydwie kategorie konkursowe.

Przebieg konkursu
Finał Konkursu zostanie zrealizowany w dniu 1 kwietnia 2023 r. w Sali Sportowej w Chrzanie (województwo wielkopolskie, powiat jarociński, gmina Żerków)
Komisja, o której mowa w § 3 Regulaminu oceni przedmiot Konkursu w dwóch kategoriach:
1) w przypadku konkursu tarcia chrzanu - wagę utartego chrzanu,
2) w przypadku konkursu na potrawę z chrzanu lub z chrzanem – przygotowaną potrawę.

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu Finału Konkursu.
W przypadku potrawy z chrzanem lub z chrzanu ocenie poddany zostanie sposób prezentacji potrawy, w tym: wygląd, estetyka, oryginalność i sposób podania oraz walory smakowe i zapachowe.

UWAGA:
1) Konkurs tarcia chrzanu będzie odbywać się na miejscu, podczas finału Konkursu.
2) W przypadku konkursu na potrawę z chrzanu lub z chrzanem należy dostarczyć w dniu Finału Konkursu gotową potrawę.

Nagrody
Kapituła konkursu wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz do 20 wyróżnionych uczestników w każdej z dwóch kategorii. Otrzymają oni nagrody finansowe, których wielkość określa regulamin konkursu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zachęcamy do udziału!

Pliki do pobrania

×