otwórz widżet facebooka

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dodano 15 września 2023, wpis archiwalny

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Oczyszczalni ścieków w Cielczy oraz w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1.    Gospodarka osadami ściekowymi na przykładzie oczyszczalni ścieków w Cielczy.

2.    Ocena stopnia realizacji form edukacji ekologicznej w powiecie.

3.    Ocena stopnia wdrażania programu w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.

4.    Sprawy bieżące.

×