otwórz widżet facebooka

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady we wrześniu 2023 roku

Dodano 15 września 2023, wpis archiwalny

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 25 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Aktualnia sytuacja epidemiologiczna.

2.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 26 września  2023 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2023/2024.

2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Oczyszczalni ścieków w Cielczy oraz w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1.    Gospodarka osadami ściekowymi na przykładzie oczyszczalni ścieków w Cielczy.

2.    Ocena stopnia realizacji form edukacji ekologicznej w powiecie.

3.    Ocena stopnia wdrażania programu w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.

4.    Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Zaopiniowanie projektów uchwał.

2.Sprawy bieżące.

×