otwórz widżet facebooka

LXXII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

Dodano 21 września 2023, wpis archiwalny

LXXII Sesja w dniu 28 września 2023, godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LXXI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LXXI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXXI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

5. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2023/2024.

6. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.(po konsultacjach)

7. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030.

8. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

9. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Komunikaty.

14. Zakończenie obrad.

×