otwórz widżet facebooka

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady w marcu 2017 roku

Dodano 01 marca 2017, wpis archiwalny

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia.

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o stanie cieków oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Powiatu Jarocińskiego oraz planach inwestycyjnych w tym zakresie.

2. Informacja o stanie realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Jarocińskiego.

3. Informacja dotycząca występujących zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.

4. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY oraz KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2016 rok - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
    1. Metody pracy szkół i Policji mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii i innych uzależnień.
    2. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
30 marca 2017 r. (czwartek)
o godz. 15.10 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2016 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji.

2. Sprawy bieżące.

×