otwórz widżet facebooka

Umowa na realizację zadania ,,Opieka wytchnieniowa - edycja 2023" podpisana

Dodano 04 marca 2023, wpis archiwalny Umowa na realizację zadania ,,Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

W dniu 3 marca 2023r. została podpisana umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim. Na realizację ww. programu Powiat Jarocińki otrzyma środki w łącznej kwocie 829.056,00 zł. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem. 

Realizatorem Programu będzie Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie, który da możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej osobom, które tej pomocy wymagają, zapewniając pobyt całodobowy osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności m.in. z niepełnosprawnością sprzężoną.  W odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Realizator zapewni 8 stałych miejsc do opieki całodobowej w swojej jednostce, z której skorzystać będzie mogło, aż nawet 64 beneficjentów, przyjmując, że skorzysta z turnusu 14 dniowego opieki. Zaproponowana będzie również opieka wytchnieniowa dla 10 osób w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania  osoby niepełnosprawnej, w wymiarze nie więcej niż 4 godziny dziennie dla jednego beneficjenta. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Koszt usługi jaką jest uruchomienie w obecnie działającej placówce tzw. „Opieki wytchnieniowej” został skalkulowany tak, by zapewnić pełną opiekę, każdej zainteresowanej osobie, która będzie chciała z niej skorzystać.

×