otwórz widżet facebooka

LXXIII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

Dodano 26 października 2023, wpis archiwalny

LXXIII Sesja w dniu 26 października 2023, godz. 15:00
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LXXII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LXXII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXXII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
5. Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2022/2023.
7. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie powiatu jarocińskiego.
8. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2023 roku - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wystąpienia Powiatu Jarocińskiego ze Spółdzielni Socjalnej pn. "Jarocińska Spółdzielnia Socjalna".
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. (po konsultacjach).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy na lata 2024-2028 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (po konsultacjach).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Rusku dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie kościoła wpisanego do rejestru zabytków.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Komunikaty.
19. Zakończenie obrad.

×