otwórz widżet facebooka

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady w październiku 2023 roku

Dodano 13 października 2023, wpis archiwalny

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie powiatu jarocińskiego.

2.Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2023 roku - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

3.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 24 października  2023 r. (wtorek) o godz. 15.00 w ZSP NR 1 w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Posiedzenie komisji w ZSP Nr 1 w Jarocinie.

2.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2022/2023.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 25 października 2023 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za III kwartały 2023 r.

2.Koszty funkcjonowania Szkół w Powiecie Jarocińskim.

3.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 20 października 2023 r. (piątek) o godz. 10.00 w Goli oraz w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.    Pokazy rolnicze organizowane przez Powiatową Izbę Rolniczą w Goli – posiedzenie wyjazdowe.

2.    Sprawy bieżące.

 

×