otwórz widżet facebooka

Spotkanie z przedstawicielami świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

Dodano 28 listopada 2003, wpis archiwalny Na spotkaniu Zarząd Powiatu, burmistrzowie i wójtowie wypracowali wspólne stanowisko wyrażając swoje zaniepokojenie w zakresie zapewnienia mieszkańcom powiatu podstawowej opieki zdrowotnej po 1 stycznia 2004 roku. Zaapelowali do władz Narodowego Funduszu Zdrowia o pojęcie rozmów z przedstawicielami świadczeniodawców, którzy nie złożyli ofert w celu zmiany warunków oraz zakresu umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Stanowisko Zarządu Powiatu w Jarocinie, burmistrzów i wójtów gmin w powiecie jarocińskim, na spotkaniu z przedstawicielami świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w siedzibie Starostwa Powiatowego Jarocinie w dniu 26 listopada 2003 roku.

Przedstawiciele władz samorządowych wyrażają swoje zaniepokojenie w zakresie zapewnienia mieszkańcom powiatu jarocińskiego podstawowej opieki zdrowotnej po 1 stycznia 2004 roku w związku z nie złożeniem ofert w postępowaniu konkursowym przez lekarzy rodzinnych.

Apelujemy do władz Narodowego Funduszu Zdrowia do podjęcia rozmów z przedstawicielami świadczeniodawców, którzy nie złożyli ofert w celu zmiany warunków oraz zakresu umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Starania te podyktowane są poczuciem głębokiej odpowiedzialności i troską o bezpieczeństwo i jakość świadczeń udzielanych pacjentom podstawowej opieki zdrowotnej.

Stanowisko otrzymali:
 1. Leszek Sikorski - Minister Zdrowia
 2. Krzysztof Panas - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 3. Ryszard Stangierski - Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 4. Józef Gryszka - Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Kaliszu
 5. Jan Grzesiek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 6. Andrzej Grzyb - Poseł na Sejm RP
 7. Józef Skutecki - Poseł na Sejm RP
 8. Renata Szynalska - Poseł na Sejm RP
 9. Tadeusz Wojtkowiak - Poseł na Sejm RP
 10. Grzegorz Woźny - Poseł na Sejm RP
 11. Marek Wagner - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 12. Witold Tomczak - Poseł na Sejm RP
 13. Ryszard Hayn - Poseł na Sejm RP
 14. Andrzej Wojtyła - Poseł na Sejm RP
 15. Józef Gruszka - Poseł na Sejm RP
 16. Marian Janicki - Poseł na Sejm RP
 17. Tadeusz Myler - Poseł na Sejm RP
 18. Genowefa Ferenc - Senator RP
 19. Andrzej Spychalski - Senator RP
 20. Zbigniew Kulak - Senator RP
 21. Adam Pawlicki - Burmistrz Jarocina
 22. Janusz Jajczyk - Burmistrz Żerkowa
 23. Dariusz Strugała - Wójt Jaraczewa
 24. Walenty Kwaśniewski - Wójt Kotlina
 25. Lekarze Rodzinni Powiat Jarocińskiego
Wcześniej Rada Powiatu w Jarocinie przyjęła stanowisko, które zamieszczamy poniżej.

Stanowisko Rady Powiatu w Jarocinie podjęte na sesji w dniu 29 października 2003 roku.

Do Rady Powiatu Jarocińskiego docierają liczne sygnały mieszkańców powiatu dotyczące możliwości pogorszenia poziomu świadczonych usług zarówno przez publiczne jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Rada Powiatu podziela niepokój wyrażany przez mieszkańców jak też środowiska związane z opieką zdrowotną, który ma swoje źródło w warunkach udzielania świadczeń zdrowotnych na 2004 rok proponowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Brak jednolitych i czytelnych zasad kontraktowania usług medycznych może, zdaniem Rady Powiatu, spowodować realne pogorszenie poziomu świadczeń zdrowotnych i ograniczenie ich dostępności, zwłaszcza w wymiarze organizacyjnym a także finansowym.

Rada Powiatu wyraża kategoryczny sprzeciw wobec perspektywy zmniejszenia zakresu opieki zdrowotnej dla mieszkańców naszego powiatu a w konsekwencji przerzucenia na osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia kosztów leczenia. Tego rodzaju działania naruszają konstytucyjne prawo dostępu ludności do świadczeń zdrowotnych.

Apelujemy do Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia o radykalne przyspieszenie negocjacji ze świadczeniodawcami i zawarcie kontraktów uwzględniających potrzeby i oczekiwania zarówno mieszkańców powiatu jak i środowiska medycznego.
×